Werfbezoek Herbosch-Kiere: Stormvloedkering Nieuwpoort

 0,00

Categorie:

Beschrijving

EEN WOORDJE UITLEG OVER DE WERKEN… WAAROM EN WAT BOUWEN WE?

Onze kusthavens zijn vandaag de dag het meest bedreigd met overstromingsgevaar in geval van zwaar stormweer. Om Nieuwpoort en omgeving te beschermen bouwt Herbosch-Kiere met partner een stormvloedkering op de monding van de IJzer. Na grondige studies en een architecturaal ontwerp is gekozen voor een horizontale sectorschuif met een doorvaartbreedte van 38 meter.

De beweegbare stalen kering is een constructie die om een horizontale as roteert. De kering ligt in parkeerstand verdiept in een betonnen drempel op de bodem van de IJzer. De stalen kering roteert tussen twee gietstalen assen die verankerd zijn in een betonnen landhoofd. Deze twee landhoofden zijn verbonden met de oevers van de IJzer. Bij een voorspelde stormvloed of voor een proefsluiting wordt de kering 90 graden geroteerd naar de kerende positie. Voor onderhoud kan de kering naar de onderhoudspositie van 180 graden geroteerd worden. In de drie standen, parkeren – keren – onderhoud, kan de stormvloedkering vergrendeld en ontgrendeld worden met behulp van een afstandsbediening.

Bekijk hier de animatiefilm over de werking van de Stormvloedkering in Nieuwpoort: https://www.youtube.com/watch?v=w_nLKQfv2s0&t=21s

Dit indrukwekkende project, geschat op ongeveer 41 miljoen euro, wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Overheid, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. We hopen dat dit bezoek een verrijkende ervaring voor jullie zal zijn, en staan klaar om al jullie vragen te beantwoorden. Tot dan!

Planning:
Datum: 17/04/2024
Vertrek van de bus: 9u op Zwijnaarde
Geplande aankomst: 13u30


A WORD ABOUT THE WORKS… WHY AND WHAT ARE WE BUILDING?

Our coastal ports are today most at risk of flooding in case of heavy storms. In order to protect Nieuwpoort and its surroundings, Herbosch-Kiere and its partner are building a storm surge barrier on the mouth of the IJser. After thorough studies and an architectural design, a horizontal sector slide with a passage width of 38 meters was chosen.

The movable steel barrier is a structure that rotates about a horizontal axis. In parking position, the barrier is recessed into a concrete sill at the bottom of the IJzer River. The steel barrier rotates between two cast steel shafts anchored in a concrete abutment. These two abutments are connected to the banks of the IJzer. During a predicted storm surge or for a test closure, the barrier is rotated 90 degrees to its retaining position. For maintenance, the barrier can be rotated to the maintenance position of 180 degrees. In the three positions, parking – turning – maintenance, the storm surge barrier can be locked and unlocked by remote control.

Watch the animated film on the operation of the Nieuwpoort Storm Surge Barrier here: https://www.youtube.com/watch?v=w_nLKQfv2s0&t=21s

This impressive project, estimated at around 41 million euros, is being carried out on behalf of the Flemish Government, Agency for Maritime Services and Coast. We hope this visit will be an enriching experience for you, and are ready to answer all your questions. See you then!

Schedule:
Date: 17/04/2024
Departure of the bus: 9 am at Zwijnaarde
Scheduled arrival: 1:30 p.m.

Evenementdetails

Datum: 17/04/2024

Starttijd: 09:00

Eindtijd: 13:30