Sponsoring

Word sponsor van Poutrix!

Poutrix biedt verschillende mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan. Een overzicht van de verschillende mogelijkheden vindt u hieronder.

Diamond

Digitale Visibiliteit

 • Logo op de website www.poutrix.be
 • Link en bijbehorende tekst op de pagina vacatures
 • Mogelijkheid om via Poutrix een mail te versturen naar alle studenten bouwkunde: 3x
 • Mogelijkheid tot communicatie via Facebook: 2x

Fysieke Communicatie

 • Mogelijkheid tot verspreiden van promotiemateriaal onder de studenten bouwkunde1
 • Vermelding in het Poutrix ledenblad2
 • Mogelijkheid tot publicatie testimonial in ledenblad
 • Mogelijkheid tot publicatie in bedrijvencatalogus4

Activatie en persoonlijke benadering

 • Aanwezigheid op de bouwkundebeurs (dubbel)
 • Mogelijkheid tot organiseren activiteit5

Datum inschrijven: Ten laatste 30/09/2019
Startdatum: 30/09/2019
Einddatum: 1/09/2020

Pearl

Digitale Visibiliteit

 • Logo op de website www.poutrix.be
 • Link en bijbehorende tekst op de pagina vacatures
 • Mogelijkheid om via Poutrix een mail te versturen naar alle studenten bouwkunde: 2x
 • Mogelijkheid tot communicatie via Facebook: 2x

Fysieke Communicatie

 • Mogelijkheid tot verspreiden van promotiemateriaal onder de studenten bouwkunde1
 • Vermelding in het Poutrix ledenblad2
 • Mogelijkheid to publicatie testimonial in ledenblad
 • Mogelijkheid tot publicatie in bedrijvencatalogus4

Activatie en persoonlijke benadering

 • Aanwezigheid op de bouwkundebeurs
 • Mogelijkheid tot organiseren activiteit5

Datum inschrijven: Ten laatste 30/09/2019
Startdatum: 30/09/2019
Einddatum: 1/09/2020

Crystal

Digitale Visibiliteit

 • Logo op de website www.poutrix.be
 • Link en bijbehorende tekst op de pagina vacatures
 • Mogelijkheid om via Poutrix een mail te versturen naar alle studenten bouwkunde: 1x

Fysieke communicatie

 • Mogelijkheid tot verspreiden van promotiemateriaal onder de studenten bouwkunde1
 • Paginagrote advertentie/publicatie in ledenblad3
 • Mogelijkheid tot publicatie in bedrijvencatalogus 4

Datum inschrijven: Ten laatste 30/09/2019
Startdatum: 30/09/2019
Einddatum: 1/09/2020

Basic

Digitale Visibiliteit

 • Link en bijbehorende tekst op de pagina vacatures
 • Mogelijkheid om via Poutrix een mail te versturen naar alle studenten bouwkunde: 1x

Datum inschrijven: Ten laatste 30/09/2019
Startdatum: 30/09/2019
Einddatum: 1/09/2020

Bouwkundebeurs

Wat?

Bouwkundebeurs waarop bouwkunde gerelateerde bedrijven zich kunnen voorstellen aan de studenten burgerlijk ingenieur bouwkunde.

Locatie en datum

Worden ten gepasten tijde meegedeeld. Situeert zich normaliter rond eind oktober/begin november.

Doel

Introductie van bouwkundebedrijf bij de studenten (contact bedrijf – student).

 • Derde bachelor: stageplaatsen en introductie jobmogelijkheden.
 • Eerste master: stageplaatsen en kennismaking met mogelijk werkgevers.
 • Tweede master: inleidende jobgesprekken.

Elke sponsor heeft het recht op een standplaats met de standaardoppervlakte van 9 m2. I.f.v. de beschikbare ruimte behoudt Poutrix zich het recht bijkomende standplaatsen te verhuren aan niet-sponsors of bijkomende ruimte te verhuren aan sponsors.

Ten slotte voorziet Poutrix in een hapje en een drankje.

Meer informatie of aanvragen sponsoring: info@poutrix.be

 1. Noodzakelijke kosten gedragen door de sponsor. (bvb. printen van folders, affiches, transportkosten, verzendkosten)
 2. Deze vermelding staat los van de mogelijkheid bijkomende advertenties te plaatsen in dezelfde publicatie, voor de plaatsing deze advertenties dient een extra bijdrage betaald te worden. (zie type 2)
 3. Het betreft een volledige pagina op een willekeurige plaats waarvan de invulling in samenspraak met Poutrix wordt besproken.
 4. Indien betaald voor 30 september 2019 en wordt gedrukt op 31 oktober 2019, maximaal 2 zijden van een A4-blad.
 5. Transportkosten gedragen door de sponsor. Poutrix houdt zich het recht te weigeren i.f.v. opportuniteitsoverwegingen. (m.a.w. i.f.v. andere activiteiten, planning, aantal activiteiten)
 6. Het ledenblad wordt eenmaal per semester verdeeld (rond december en mei).